Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat N.28 Kawang

Kawang ialah bahagian pilihan raya negeri di Sabah, Malaysia, yang diwakili di Dewan Undangan Negeri Sabah.[3] Kawasan ini dimandatkan mengembalikan seorang ahli kepada Dewan Undangan di bawah sistem undi pemenang undi terbanyak.

home banner

N.28 KAWANG

Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat
Kawasan N.28 KAWANG